Privacybeleid

UW PRIVACY bij Praktijk “de Schakel”,  praktijk voor Gestalttherapie 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijv, de huisarts.

Wij doen ons best uw privacy te warborgen, Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (‘beroepsgeheim’).

De gegevens in uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer uw therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • een klein deel van de gegevens in uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik (of indien aanwezig een administrateur) een factuur kan opstellen

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntdossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota (factuur) die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • De datum van uw behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals bijvoorbeeld ‘consult gestalttherapie’
 • Het factuurnummer
 • De kosten van het consult

Meer informatie of een afspraak maken?

Ik neem de tijd voor mijn clienten waardoor ik de telefoon niet altijd direct kan aannemen.

Vul je naam en telefoonnummer in, dan bel ik je terug.