Ervaringsgerichte therapie

Praktijk de Schakel gebruikt voor haar therapieën ervaringsgerichte therapie als grondbeginsel. Het doel van de therapie is om een persoonlijke maar uitvoerbare oplossing te vinden voor je probleem.

Autonomie en Verbondenheid

Als mens heb je twee fundamentele behoeften die elkaar enerzijds aanvullen en anderzijds met elkaar in conflict komen. Deze twee behoeften zijn:

  • De behoefte aan autonomie, de zorg voor jezelf en het nastreven van je eigen ontwikkeling
  • De behoefte aan verbondenheid, de zorg voor een ander of de ander van betekenis kunnen zijn

Het vinden van een balans tussen deze twee behoeften kan soms lastig zijn. Wat je wilt komt niet altijd overeen met datgene wat je ontvangt. En wat je nodig hebt is niet altijd wat de ander heeft te bieden. Door jezelf op te offeren door te geven wat de ander wil (verlies aan autonomie) of wanneer je in de zorg voor onszelf de ander niet of nauwelijks meer ziet (verlies aan verbondenheid) raakt de balans verstoord. Het verdwijnen of doorslaan van de balans vormt de kern van vrijwel alle problemen waarmee mensen in therapie komen.

Twee uitgangspunten

De Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie heeft twee uitgangspunten:

  • Het ervaringsgerichte: de therapeut gebruikt zijn eigen ervaringen opgedaan in de hulpverleningsrelatie om de cliënt te laten ervaren hoe nieuwe en betere ervaringen op te doen in het omgaan met zichzelf en anderen.
  • Het psychosociale: het betrekken van belangrijke anderen uit de leef-, woon- of werkomgeving van de cliënt tijdens de behandeling.

De cliënt tijdens de hulpverlening alleen maar vertellen of laten zien wat hij of zij verkeerd doet biedt geen mogelijkheid voor een oplossing. Het laten ervaren wel. Door de ervaring verkrijg je inzicht op welk moment of in welke situatie het misgaat en creëer je ruimte en mogelijkheden. Je leeft omgaan met jezelf je omgeving op een manier dat bij jou als persoon past. Het belangrijkste instrument wat hiervoor gebruikt wordt is de therapeut zelf. De therapeut stelt zich als hulpverlener open en persoonlijk op, hierdoor wat jij als cliënt uitgenodigd om hetzelfde te doen. De therapeut laat je zo ervaren hoe je in de praktijk de zorg voor jezelf kunt combineren met de zorg voor de ander.

Ervaringsgerichte therapie gaat er vanuit dat de meeste problemen ontstaan of zijn ontstaan binnen de relationele context. Het is dan ook belangrijk om de oplossing samen met en binnen de context te zoeken. Dit betekent dat andere belangrijke personen in je directe leven bij de gesprekken betrokken worden. Bij persoonlijke problemen zal de partner bijvoorbeeld uitgenodigd worden, bij kinderen of jongeren zullen dat de ouder(s) of opvoeder(s) zijn. Het betrekken van anderen in een gesprek is erg belangrijk. In veel gevallen wil je omgeving je wel graag helpen, maar weten zij niet op welke manier of durven zij niet. Door het geven van concrete, realistische en uitvoeren handvatten voor alledaagse problemen zul je samen met je omgeving in staat zijn om voor je eigen behoeften op te komen zonder daarbij het belang van de ander uit het oog te verliezen.

Hier en nu

Bij onze hulpverlening wordt uitgegaan van het hier en nu. Je leeft in dit moment net als het probleem wat je ervaart. Soms kan het probleem dat je ervaart zijn oorsprong in het verleden hebben. In dat geval helpt de therapeut je om je ervaringen uit het verleden los te kunnen laten of de ervaringen kunt gebruiken in het heden. Ervaringen uit het verleden hebben je gemaakt tot de persoon die je nu bent. Dat is fijn als het positieve of fijne ervaringen zijn, bij nare ervaringen kan het een litteken achterlaten. Nieuwe ervaringen helpen je om te worden wie je wilt zijn. Nieuwe, goede ervaringen kunnen de invloed van oude, slechte ervaringen verminderen of zelfs teniet doen. Deze nieuwe ervaringen kunnen alleen worden opgedaan in het hier en nu. Juist, om die reden besteedt de therapeut aandacht aan wat je nodig hebt om het probleem op te lossen of als minder zwaar te ervaren. Je leert in het hier en nu te leven en niet te blijven hangen in het verleden om zo op een positieve manier met het leven verder te gaan.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kun je contact met ons opnemen.

Meer informatie of een afspraak maken?

Ik neem de tijd voor mijn clienten waardoor ik de telefoon niet altijd direct kan aannemen.

Vul je naam en telefoonnummer in, dan bel ik je terug.