Klachtenregelement

Praktijk de Schakel is aangesloten bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg), een organisatie die de kwaliteit van de geregistreerde therapeuten bewaakt d.m.v. het klacht- en tuchtrecht dat is vastgelegd in het TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).
Wanneer u een klacht heeft, dan kunt u deze indienen bij de afdeling klachten van het RBCZ.