Klachtenregelement

Praktijk de Schakel is aangesloten bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg), een organisatie die de kwaliteit van de geregistreerde therapeuten bewaakt d.m.v. het klacht- en tuchtrecht dat is vastgelegd in het TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).
Wanneer u een klacht heeft, laten we dan eerst kijken of er samen uitkomen. Indien dit niet lukt dan kunt we de SCAG inschakelen. De kosten komen voor rekening van de praktijk.

Meer informatie of een afspraak maken?

Ik neem de tijd voor mijn clienten waardoor ik de telefoon niet altijd direct kan aannemen.

Vul je naam en telefoonnummer in, dan bel ik je terug.